СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Авдеева Н. Н. Экологическое воспитание дошкольников / Н

1. Авдеева Н. Н. Экологическое воспитание дошкольников / Н. Н. Авдеева, Г. Б. Степанова. – Я.: Академия развития, 2003. – 112 с.

2. Бауер М. Екологічну освіту – змалку / М. Бауер // Дошкільне виховання. – 1997. - №7. – С. 3 – 4.

3. Бобылева Л. Интерес к природе как средство екологического воспитания дошкольников / Л. Бобылева // Дошкольное воспитание. – 2005. - №7. – С. 10 – 15.

4. Богуш А. Базовий компонент дошкільної освіти / А. Богуш // Дошкільне виховання. – 2012. - №7. – С. 11 – 12.

5. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду/ А. К. Бондаренко. – М.: Просвищение, 1991. – 160 с.

6. Бєлєнька Г. В. Дошкільнятам про світ природи / Г. В. Бєлєнька, Т. С. Науменко, О. А. Половіна. – К.: Генеза, 2014. – 106 с.

7. Веретеникова С. О. Ознайомлення дошкільників з природою / С. О. Веретеникова. – К.: Радянська школа, 1968. – 279 с.

8. Гамаюнова І. Юні екологи. Тривалий досвід природоохоронної тематики для дошкільників / І. Гамаюнова // Дошкільне виховання. – 2011. - №6. – С. 35 – 36.

9. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко – К.: Либідь. – 1997. - 376 с.

10. Горопаха Н. М. Виховання екологічної культури дітей / Н. М. Горопаха. – Р.: Волинські обереги, 2001. – 212 с.

11. Горопаха Н. М. Методика ознайомлення дітей з природою / Н. М. Горопаха. – К.: Слово, 2014. – 432 с.

12. Глухенька Л. І. Картинка як дидактичний посібник у роботі дитячого садка / Л. І. Глухенька. – К.: Радянська школа, 1958. – 290 с.

13. Глухова Н. Екологізація як чинник формування гуманної особистості дитини / Н. Глухова // Дошкільне виховання. 1999. - №11 – 12. – С. 10 – 11.

14. Грицан М., Курик М. Сучасна екологічна освіта: передумови, принципи, завдання / М. Грицан, М. Курик // Дошкільне виховання. 2001. - №6. – С. 6 – 7.

15. Дрязгунова В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями / В. А. Дрязгунова. – М.: Просвещение, 1981. – 80 с.

16. Дядечко Т. Мандруємо екологічною стежиною / Т. Дядечко // Дошкільне вихованняю. – 2002. – №5. – С. 28.

17. Жебровський Б. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / Б. Жебровський // Палітра педагога. – 2012. - №3. – С. 3 – 38.

18. Іщенко Л. Змістова характеристика екологічного виховання дітей 6 років / Л. Іщенко // Наука і освіта. – 1998. - №1 – 2. – С. 41 – 44.

19. Іщенко Л. Екологічне виховання: гуманітарний підхід / Л. Іщенко // Дошкільне виховання. – 1997. - №10. – С. 10 – 11.

20. Калашник В., Курлянцева О. Екологічна стежина для розвитку дитини / В. Калашник, О. Курлянцева // Дошкільне виховання. – 2011. - №4 – С. 27 – 29.

21. Каменева Л. А. Как знакомить дошкольников с природой / Л. А. Каменева, А. К. Матвеэва, Л. М. Маневцова. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с.22. Корнієнко І. Психолого – педагогічні аспекти екологічного виховання дошкільників / І. Корнієнко // Дошкільний навчальний заклад. – 2007. - №4(04). – С. 33 – 40.

23. Крутій К. Л. «Дитина в дошкільні роки» Програма розвитку, навчання та виховання дітей – 2 – ге видання / К. Л. Крутій. – З.: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004. – 268 с.

24. Куликова Т. А. Экскурсии в природу с детьми дошольного возраста / Т. А. Куликова. – М.: Просвещение, 1985. – 48 с.

25. Кутузова І. Розвиток ігрової діяльності / І. Кутузова // Дошкільне виховання. – 2003. - №5. – С. 25.

26. Кучерявий В. П. Екологія / В. П. Кучерявий. – Л.: Світ, 2001. – 500 с.

27. Кушнерук Г. Виховуємо захисників природи / Г. Кушнерук // Палітра педагога. – 2010. - №6. – С. 26 – 30.

28. Лисенко Н. В. Екологічне виховання дітей дошкільного віку / Н. В. Лисенко. – Л.: Світ, 1994. – 144 с.

29. Лисенко Н. В. Педагогіка українського довкілля / Н. В. Лисенко. – К.: Вища школа, 2006. – 302 с.

30. Лучич М. В. Прогулки с детьми в природу / М. В. Лучич. – М.: Просвищение, 1969. – 144 с.

31. Лучич М. В. Детям о природе / М. В. Лучич. – М.: Просвещение, 1989. – 141 с.

32. Марковская М. М. Уголок природы в детском саду / М. М. Марковская. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

33. Маршицька В. Екологічне виховання: соціально – моральні задачі / В. Маршицька // Дошкільне виховання. – 2003. - №11. – С. 7 – 9.

34. Молочко М. Авторські ігри з пізнавального розвитку дитини / М. Молочко // Дитячий садок. – 2014. - №21. – 19 – 29.

35. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей / С. Н. Николаевна. – М.: Просвещение, 2000. – 208 с.

36. Плохій З. Сучасний зміст екологічного виховання / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2008. - №3. – С. 3 – 6.

37. Плохій З. Еколого – розвивальне середовище дошкільного навчального закладу / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2010. - №7. – С. 6 – 10.

38. Плохій З. Формування екологічно мотивованої діяльності дошкільника / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2005. - №7. – С. 19 – 23.39. Плохій З. Складові екологічної культури дошкільника / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2000. - №11. – С. 6 – 8.

40. Поліняка К. Збірка дидактичних ігор для дошкільнят / К. Поліняка // Розкажіть онуку. – 2011. № 19 – 20. – С. 139 – 145.

41. Посвянская Н. П. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме Планета Земля / Н. П. Посвянская. – М.: Скрипторий 200, 2005.- 80 с.

42. Посвянская Н. П. Занятия с детьми дошкольного возраста по теме Живая Планета / Н. П. Посвянская. – М.: Скрипторий 2000, 2005. – 64 с.

43. Рыжова Н. Педагогические модели организации екологического образования в ДОУ / Н. Рыжова // Дошкольное воспитание. – 2005. - №7. – С. 19 – 23.

44. Рославець Р. М. Психолого – педагогічні умови виховання екологічної культури дошкільників / Р. М. Рославець. – Л.: Вежа, 1999 – 100 с.

45. Руденко О., Денисеко Н. На ігровому майданчику / О. Руденко, Н. Денисенко // Розкажіть онуку. – 2011. - № 17 – 18. – С. 126.

46. Сафранов Т. А. Екологічні основи природокористування / Т. А. Сафранов. – Л.: Новий світ 2000, 2003. – 248 с.

47. Семенова Т. Прилучати до екологічної культури / Т. Семенова // Дошкільне виховання. – 1990. - №4. – С. 17 – 18.

48. Сизенко – Казанец З. Д. Природа и дети / З. Д. Сизенко – Казанец. – М.: Просвещение, 1989. – 141 с.

49. Сорокіна А. В. Дидактичні ігри в дитячому садку / А. В. Сорокіна. – М.: Просвітництво, 1990. – 150 с.

50. Соцька А. Від знань та емоцій до екологодоцільної поведінки / А. Соцька // Дошкільне виховання. – 2014. – №11. – С. 24 – 28.

51. Соцька О. П. Основи з природознавства з методикою / О. П. Соцька, Г. І. Молодецька. – О.: ТОВ «Удача», 2012. – 153 с.

52. Янківська О. П. Дидактичні ігри в дитячому садку / О. П. Янківська. – К.: Радянська школа, 1985. – 144 с.

53. Яришева Н. Ф. Методика ознайомлення дітей з природою / Н. Ф. Яришева- К.: Вища школа, 1993. – 255 с.

54. Яришева Н. Ф. Основи природознавства / Н. Ф. Яришева. – К.: Вища школа, 1995. – 335 с.

55. Яришева Н.Ф. Екологічне виховання дошкільників / Н. Ф. Яришева. – М.: Грамота, 2001. – 55 с.


7696424509909873.html
7696507095310764.html
    PR.RU™