Розв’язок

Е = Р – В

Р = Зф – Зм,

В = С + Ен * К.

Зз.н.d1 - питомі збитки здоров'ю населення у грн. на 1 особу знаходимо із таблиці1, у стовпчику - концентрація SO3, у рядку — 0,55 мг/м3. Вони дорівнюють 55 грн.

Зз.н.d2 - питомі збитки комунальному господарству знаходимо в тому самому рядку. Вони становлять 53 грн.

Зз.н.d3 - питомі збитки сільському господарству у грн. на 1га сільськогосподарських угідь, над якими підвищена концентрація сірчаного ангідриду, знаходимо із таблиці 2, у стовпчику — концентрація SO3, у рядку - 0,6 мг. Вони дорівнюють 135 грн. на 1га.

Зз.н.d4 - питомі збитки промисловості в грн. на 1 млн.грн. основних промислово-виробничих фондів знаходимо із таблиці 2, у стовпчику - концентрація SO3, у рядку - в 0,8 мг. Вони становлять 1000 грн.

Зф знаходимо за формулою:

Ззаг = Зd1 * R + Зd2 * R + Зd3 * S + Зd4 * Ф.

1) Зф = 55 грн. * 400 тис.осіб + 53 грн. * 400 тис.осіб + 135 грн. * 300га + 1000 грн. * 200 = 43,440 млн.грн.

Аналогічно, знаходимо збитки можливі (за цією самою формулою, але використавши концентрацію можливу, яка буде після впровадження сіркопоглинаючої установки):

2) Зм= 20 грн. * 400 тис.осіб + 5 грн. * 400 тис.осіб + 90 грн. * 300га + 600 грн. * 200 = 10,147 млн.грн.

Тепер знаходимо результати:

3) Р = 43,440 млн.грн. - 10,147 млн.грн. = 33,293 млн.грн.

Далі знаходимо витрати:

4) В = С + Ен * К.

В умові задачі С — експлуатаційні витрати дорівнюють 5 млн.грн., строк окупності 8 років, тому — Ен= =0,12, а вартість установки - 20 млн.грн., звідси В = 5 млн.грн. + 0,12 * 20 млн.грн. = 7,4 млн.грн.

Далі знаходимо ефективність, про яку свідчить чистий економічний ефект:

5) Е = Р - В = 33,293 млн.грн. - 7,4 млн.грн. = 25,893 млн.грн.

Висновки: впровадження сіркопоглинаючої установки буде для підприємства “Новобуд” економічно вигідним.


7701821969364293.html
7701864387129788.html
    PR.RU™